Impressum

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: 22.05.2012

Datum objave prenove spletnega mesta: december 2017
Naročnik: Terpin S.r.l
Priprava gradiva: Terpin S.r.l
 

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba:
Projektni vodja:
Grafična podoba:
Programiranje:
Uporabniška podpora:
 

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)