Automat za deterdžent u plastičnoj boci

Automat za deterdžent u plastičnoj boci

fotogalerija izvozi
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Visina2000 mm
Širina700 mm
Dubina650 mm
Težina110 kg
Opterećenje230 V
Frekvencija50 Hz
Vrsta toka3,5 A
Najjači tok7 A
Kapacitet80/150 Nr
Potrošnja na standby0.1 KW
Potrošnja u radu0.2 KW

 

Pitajte nas

Pitajte nas i zajedno ćemo pronaći rješenje za vaše želje.


Dopuštam upotrebu gore navedenih informacija u obrascu, u svrhu pismenog i e-obaveštenja o našoj ponudi. Terpin S.r.l. se obavezuje da će sa podacima postupati odgovorno i da ih neće proslediti nikome.

U skladu s članom 73 ZVOP-1 vas obaveštavamo o pravima: „Pojedinac može da bilo kada pismeno ili na drugi dogovoreni način zahteva da upravljač ličnim podacima trajno ili privremeno prestane da koristi njegove lične podatke za namenu neposrednog marketinga. Upravljač ličnim podacima dužan je da u 15 dana na odgovarajući način spreči korišćenje ličnih podataka za namenu neposrednog marketinga i o tome pismeno obavesti pojedinca koji je to zahtevao«