Automat za deterdžent

Automat za deterdžent

katalog fotogalerija izvozi
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Visina1800 mm
Širina1125 mm
Dubina650 mm
Potrošnja500W mx
Mogućnost ugradnje od 1. do 4. sastavnih delova za označavanje proizvoda
Štampač lista
Lako se povezuje sa spoljašnjim kadama ili bag-i-box

Pitajte nas

Pitajte nas i zajedno ćemo pronaći rješenje za vaše želje.


Dopuštam upotrebu gore navedenih informacija u obrascu, u svrhu pismenog i e-obaveštenja o našoj ponudi. Terpin S.r.l. se obavezuje da će sa podacima postupati odgovorno i da ih neće proslediti nikome.

U skladu s članom 73 ZVOP-1 vas obaveštavamo o pravima: „Pojedinac može da bilo kada pismeno ili na drugi dogovoreni način zahteva da upravljač ličnim podacima trajno ili privremeno prestane da koristi njegove lične podatke za namenu neposrednog marketinga. Upravljač ličnim podacima dužan je da u 15 dana na odgovarajući način spreči korišćenje ličnih podataka za namenu neposrednog marketinga i o tome pismeno obavesti pojedinca koji je to zahtevao«

Fotogalerija