Automat za čajeve

Automat za čajeve

katalog fotogalerija izvozi
TEHNIČKI PODACI
Visina1725 mm
Širina597 mm
Dubina465 mm
Potrošnja200/500W max
Mogu se birati 6 različitih modela, plava sa zadnje strane osvetljen interaktivni ekran, elektronska kartica za kontrolu nad delovanjem sastavnih delova i načina plaćanja.
Mogućnost ugradnje daljinskog telenadzora GSM za dobijanje informacija o stanju automata
Uskladišteni proizvodi u unutrašnjosti BIB standard ili custom

Pitajte nas

Pitajte nas i zajedno ćemo pronaći rješenje za vaše želje.


Dopuštam upotrebu gore navedenih informacija u obrascu, u svrhu pismenog i e-obaveštenja o našoj ponudi. Terpin S.r.l. se obavezuje da će sa podacima postupati odgovorno i da ih neće proslediti nikome.

U skladu s članom 73 ZVOP-1 vas obaveštavamo o pravima: „Pojedinac može da bilo kada pismeno ili na drugi dogovoreni način zahteva da upravljač ličnim podacima trajno ili privremeno prestane da koristi njegove lične podatke za namenu neposrednog marketinga. Upravljač ličnim podacima dužan je da u 15 dana na odgovarajući način spreči korišćenje ličnih podataka za namenu neposrednog marketinga i o tome pismeno obavesti pojedinca koji je to zahtevao«

Fotogalerija